Boletín de inscrición no X Concurso de Baile Tradicinal Tequexetéldere
27 de abril de 2014

Datos da Asociación:
Teléfono:
Persoa de contacto:
Nome da Agrupación:
Nome do Baile:
Categoría:
Mail:
(Imprescindible)

 

Lembre que a inscrición só terá validez unha vez confirmada dende a organización